İzmir
08504661847
info@formatdedektiflik.com

S.S.S

Bizimle Yola Çıkın...

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davası delil ,bireylerlerden rastgele birinin ikametgahının yer aldığı yer Aile Mahkemesinde, bağımsız aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye tüze Mahkemesinde açılır.

Boşanma davasını hangi tarafın açtığı Mühim midir?

Hayır Mühim değildir, davanın seyrine Müspet Veyahut Menfi hiçbir etkisi olmaz.Mühim olan iddiaların ispatıdırr.

Özel dedektif seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Özel dedektif seçerken dikkat edebileceğiniz bir yasası yok .Evvela avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.kontrat yapmadan satmaca kestirmeden hçbir hizmet talep etmeyiniz.

Firmalar Özel Dedektiflere Ne Tür meseleler İçin Başvurur?

Her Türlü meselesi yaşayabilir firmalar.Özellikle Dolandırıcılık vakaları , sektörel olarak Muhtelif ceza hukukuna göre suç olan konularda zarara uğrayan firmalar. Özellikle yabancı sermayeli şirketlerde Endüstri casusluğuna karşı hizmetler talep edilmektedir. Öncelikli Koşul taleplerin var yasalara Müsait olması gerekmektedir.

Özel Dedektif Çocuğuunu araştırmak isteyen ailelere nasıl hizmet verir?

Çocuğunuzun yer aldığı ortam yanındaki kişiler nerede kaldığı hangi mekanları gezdiği zararlı alışkanlıkları olup olmadığı belirlenir. Bu tür araştırmalarmalar kişiye Hususi araştırmalardır Mesele ne ise ona göre bir araştırmama planlanır ve yapılır.

Özel Format İzmir Dedektif Hangi Hizmete ne kadar Ücret talep eder?

Net yanıt vermek çok zor ve çok değişkendir. Sorunlarınıza göre Ãraştırma planlanır ve ona göre fiyat belirlenir.

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?

Anlaşmalı boşanma, isminden da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve Gene bu doğrultudaki iradelerini Yargıç huzurunda kendi beyan etmeleri ile mümkündür. 1 senesi doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma olası değildir.

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma Veyahut boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde Veyahut 1 ylını doldurmayan evliliklerde Laf konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını kanıtlama etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en Mühim kanıt tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın Hısım olması, yakın kişiler olması tanıkların kabul edilmeyeceğii mananına gelmez.Önemli olan Şahit beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

Boşanma davaları ne kadar müddette biter?

Bu sorunun Biricik ve net bir yanıtı olmamakla, esna mahkemelerin Amel yoğunluğuna ve dosyadaki kanıt durumuna göre değişmekle beraber, umumi olarak anlaşmalı boşanma Biricik celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.

Boşanma davasında vekilimin/avukatımın olması Mecbur mudur, olmasının sonuca etkisi var mıdır?

Hiçbir davada vekil tayin etme zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın dava ve işlerini takip edebilirler.Özel Format İzmir dedektif Ancak elbette davayı avukat ile takip etmeninözellikle yargılama usulü açısından- önemi büyüktür.

WhatsApp chat